Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència


Tècnic en Atenció a Persones en Situació de DependènciaAquest curs de técnic en atenció a persones en situació de dependència et prepara perquè puguis presentar-te amb totals garanties a les proves lliures d’obtenció del títol oficial de Formació Professional.

En finalitzar els teus estudis podràs exercir la teva activitat en el sector de serveis a les persones : assistencials , psicosocials i de suport a la gestió domèstica perquè estaràs capacitat per a:

 • Realitzar les tasques d’higiene personal i vestit de les persones en situació de dependència , aportant l’ajuda necessària , afavorint al màxim la seva autonomia en les activitats de la vida diària i mantenint cap a ells una actitud de respecte i professionalitat .
 • Organitzar la intervenció relativa a l’alimentació supervisant els menús , preparant els aliments i administrant quan sigui necessari .
 • Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili garantint les condicions d’habitabilitat , higiene i ordre , amb criteris de qualitat , seguretat i cura del medi ambient i , si escau , tramitant la documentació pertinent .
 • Realitzar les intervencions relacionades amb l’estat físic de les persones en situació de dependència seguint les pautes establertes i mostrant en tot moment respecte per la seva intimitat .
 • Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació de les persones en situació de dependència emprant els protocols i les ajudes tècniques necessàries i adoptant mesures de prevenció i seguretat .
 • Donar resposta a situacions d’emergència i risc per a la salut en el desenvolupament de la seva activitat professional aplicant tècniques de primers auxilis .
 • Implementar intervencions de suport psicosocial emprant ajudes tècniques , suports de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació .
 • Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les habilitats d’autonomia personal i social de les persones en situació de dependència emprant ajudes tècniques i de comunicació .
 • Realitzar tasques d’acompanyament i assistència personal respectant les directrius del Pla Individual de Vida Independent i les decisions de la persona usuària .
T’oferim el sistema de formació que s’adapti a tu perquè aconsegueixis el teu títol de técnic en atenció a persones en situació de dependència: presencial, semipresencial i online amb pràctiques per a la teva complet aprenentatge. ¡TU TRIES!    SOL · LICITAR INFORMACIÓ

 

Requisits

 • Posseir el títol de Graduat en ESO o un nivell acadèmic superior, el títol de Tècnic o de Tècnic auxiliar o equivalent a efectes acadèmics, o haver superat el segon curs de BUP.
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.

Si no tens els requisits d’estudis nosaltres t’ajudem a aconseguir-ho. Informa’t AQUÍ

Pla de formació

 • Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
 • Destreses socials.
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.
 • Atenció i suport psicosocial.
 • Suport a la comunicació.
 • Suport domiciliari.
 • Atenció sanitària.
 • Atenció higiènica.
 • Teleassistència.
 • Primers auxilis.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

Es pot obtenir l’exempció parcial o total del crèdit de formació en centres de treball convalidándolo amb experiència laboral.

Sortides professionals

 • Cuidador o cuidadora de persones en situació de dependència en diferents institucions i / o domicilis.
 • Governant i Sotsgovernant de persones en situació de dependència en institu
 • Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat.
 • Auxiliar d’ajuda a domicili.
 • Assistent d’atenció domiciliària.
 • Treballador o treballadora familiar.
 • Auxiliar d’educació especial.
 • Assistent personal.
 • Teleoperador / a de teleassistència .

Titulació Oficial de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència un cop superats els exàmens de la prova lliure convocats anualment per l’organisme oficial competent.