Tècnic en Emergències Sanitàries


Tècnic en Emergències Sanitàries

Aquest curs de tècnic en emergències sanitàries et prepara perquè puguis presentar-te amb totals garanties a les proves lliures d’obtenció del títol oficial de Formació Professional.

En finalitzar els teus estudis podràs treballar en el sector sanitari relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial, col · laborant en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària davant emergències col · lectives o catàstrofes, així com participant en la preparació de plans d’emergència i dispositius de risc previsible de l’àmbit de la protecció civil perquè estaràs capacitat / a per:

 • Evacuar al pacient o víctima utilitzant les tècniques de mobilització i immobilització i adequant la conducció a les condicions del mateix , per a realitzar un trasllat segur al centre sanitari de referència .
 • Aplicar tècniques de suport vital bàsic ventilatori i circulatori en situació de compromís i d’atenció bàsica inicial en altres situacions d’emergència .
 • Col · laborar en la classificació de les víctimes en tot tipus d’emergències i catàstrofes .
 • Donar suport psicològic bàsic al pacient , familiars i afectats en situacions de crisi i emergències sanitàries .
 • Atendre la demanda d’assistència sanitària rebuda en els centres gestors de tele – operació i tele – assistència .
 • Ajudar al personal mèdic i d’infermeria en la prestació del suport vital avançat al pacient en situacions d’emergència sanitària .
 • Verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehicle sanitari .
 • Controlar i reposar les existències de material sanitari .
T’oferim el sistema de formació que s’adapti a tu perquè aconsegueixis el teu títol de tècnic en emergències sanitàries: presencial, semipresencial i online amb pràctiques per a la teva complet aprenentatge. ¡TU TRIES!    SOL·LICITAR INFORMACIÓ

 

Requisits

 • Posseir el títol de Graduat en ESO o un nivell acadèmic superior, el títol de Tècnic o de Tècnic auxiliar o equivalent a efectes acadèmics, o haver superat el segon curs de BUP.
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.

Si no tens els requisits d’estudis nosaltres t’ajudem a aconseguir-ho. Informa’t AQUÍ

Pla de formació

 • Manteniment mecànic preventiu del vehicle.
 • Logística sanitària en emergències.
 • Dotació sanitària.
 • Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència.
 • Atenció sanitària especial en situacions d’emergència.
 • Evacuació i trasllat de pacients.
 • Suport psicològic en situacions d’emergència.
 • Plans d’emergències i dispositius de riscos previsibles.
 • Tele emergències.
 • Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
 • Formació i Orientació Laboral (F.O.L.)​​.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (E.I.E.).
 • Formació en Centres de Treball (F.C.T.).

Es pot obtenir l’exempció parcial o total del crèdit de formació en centres de treball convalidándolo amb experiència laboral.

Sortides professionals

 • Transport Sanitari.
 • Emergències Sanitàries.
 • Teleassistència.
 • Centres de Coordinació d’Urgències i Emergències.
Titulació Oficial de Tècnic en Emergències Sanitàries un cop superats els exàmens de la prova lliure convocats anualment per l’organisme oficial competent.