Requisits


requisitos

Per cursar un curs de Tècnic deus complir amb els següents requisits:

 • Pots accedir directament quan tinguis algun d’aquests estudis:
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent ( BUP ).
 • Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Una altra forma d’accedir consisteix a superar una prova d’accés al cicle formatiu. Per presentar-te has de tenir almenys 17 anys en l’any que es realitza la prova . Existeixen exempcions parcials de la prova segons laORDEN/ECI/944/2008, de 2 d’abril.

Els que tinguen superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys estan exempts de fer la prova d’accés.

Si no tens els requisits d’estudis nosaltres t’ajudem a aconseguir-ho. Informa’t AQUÍ

Per cursar un curs de Tècnic Superior deus complir amb els següents requisits:

Pots accedir directament quan tinguis algun d’aquests títols o estudis:

 • Títol de Batxillerat o Segon de Batxillerat de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
 • Títol de Tècnic Superior o Especialista.
 • Haver superat el curs d’Orientació Universitària . ( COU ) o preuniversitari.
 • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
 • Una altra forma d’accedir consisteix a superar una prova d’accés al cicle formatiu. Per presentar-te has de tenir almenys 19 anys en l’any que es realitza la prova o 18 per a qui posseeixen el títol de Tècnic relacionat amb el cicle al qual vols accedir. 

Els que tinguen superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys, estan exempts de fer la prova.

Si no tens els requisits d’estudis nosaltres t’ajudem a aconseguir-ho. Informa’t AQUÍ