Tècnic Superior en Educació Infantil


Tècnic Superior en Educació Infantil

Aquest curs de técncio superior en educació infantil et prepara perquè puguis presentar-te amb totals garanties a les proves lliures d’obtenció del títol oficial de Formació Professional.

En finalitzar els teus estudis podràs exercir la teva activitat professional en el sector de l’educació infantil públic i privat o creant la teva pròpia empresa perquè estaràs capacitat per a:

 • Dissenyar, aplicar i avaluar projectes educatius per a primer cicle d’educació infantil.
 • Programar, dissenyar i dur a terme activitats d’intervenció educativa i d’atenció social amb la infància i les seves famílies.
 • Utilitzar recursos i procediments per donar resposta a les necessitats dels nens, nenes i famílies que requereixin la participació d’altres professionals o serveis.
 • Actuar davant de contingències, transmetent seguretat i confiança.
 • Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, gestionant la documentació associada i transmetent la informació.
 • Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a la seva activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida.
 • Mantenir relacions fluides amb els nens i nenes i les seves famílies, membres del grup en el qual s’estigui integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es presentin.
T’oferim el sistema de formació que s’adapti a tu perquè aconsegueixis el teu títol de técncio superior en educació infantil: presencial, semipresencial i online amb pràctiques per a la teva complet aprenentatge. ¡TU TRIES!    SOL·LICITAR INFORMACIÓ

[wpspoiler name=»Requisits» ]

Tenir 20 anys l’any de realització de la prova i reunir un dels seguents requisits:

 • Posseir el títol de Batxiller o un nivell acadèmic superior, el títol de Tècnic superior o de Tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics, o haver superat el COU o el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

Si no tens els requisits d’estudis nosaltres t’ajudem a aconseguir-ho. Informa’t AQUÍ[/wpspoiler]

[wpspoiler name=»Pla de formació» ]

 • Didàctica de l’educació infantil. 
 • Autonomia personal i salut infantil. 
 • El joc infantil i la seva metodologia. 
 • Expressió i comunicació. 
 • Desenvolupament cognitiu i motor. 
 • Desenvolupament soci afectiu. 
 • Habilitats socials. 
 • Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social. 
 • Projecte d’atenció a la infància. 
 • Primers auxilis. 
 • Formació i Orientació Laboral (F.O.L.)​​. 
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (E.I.E.). 
 • Formació en Centres de Treball (FCT).

Es pot obtenir l’exempció parcial o total del crèdit de formació en centres de treball convalidándolo amb experiència laboral.[/wpspoiler]

[wpspoiler name=»Sortides professionals» ]

 • Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil.
 • Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar.
 • Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.

[/wpspoiler]

 • [su_quote]Titulació Oficial de Tècnic Superior en Educació Infantil un cop superats els exàmens de la prova lliure convocats anualment per l’organisme oficial competent. [/su_quote]